فروش خودرو
ثبت نام / ورود
ورود به سایت
ثبت نام نکرده اید ؟ اینجا کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
قبلا ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید
قیمت خودرو

لیزینگ انصار

لیزینگ انصار

لیزینگ انصار

شركت ليزینگ انصار در سال 1383 به عنوان کمپانی تاسيس و در اداره ثبت شركتها  به ثبت رسيده است و در تاریخ 30/07/1385 نوع حقوقی شركت با مسئوليت محدود به سهامی خاص تغيير یافت و در سال 1392 مجوز فعاليت از سوي بانک مركزي صادر گردید


سال تاسیس : 1383

درباره لیزینگ انصار

شركت ليزینگ انصار با نام اولیه لیزیینگ خودرو بیستون در سال 1383 به عنوان کمپانی تاسيس و در اداره ثبت شركتها  به ثبت رسيده است و در تاریخ 30/07/1385 نوع حقوقیشركت با مسئوليت محدود به سهامی خاص تغيير یافت و در سال 1392 مجوز فعاليت از سوي بانک مركزي صادر گردیدو در تاریخ 11/12/1392 نام شركت ازليزینگ خودرو بيستون به ليزینگ انصار تغيير یافت موضوع اصلی فعاليت شركت عبارتست از خرید انواع كاالهاي مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 دستورالعمل اجرائی تاسيس ، نحوهفعاليت و نظارت بر شركتهاي ليزینگ مصوب مورخه 09/04/86 و 16/04/86 شوراي پول و اعتبار - انتقال و واگذاري آنها بهمتقاضيان از طریق عقود فروش اقساطی و یا اجاره - خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانينو مقررات و دستورالعملها.و از جمله اهداف آن:جذب منابع مالی ارزان و سعی در کاهش نرخ تسهیلات اعطائی به مشتریان،بهبود مستمر روشهای اجرایی و عملیات شرکت،تسهیل در دریافت خدمات توسط مشتریان و افزایش سرعت و دقت،ایجاد امکان بهره مندی مشتریان جهت خرید و استفاده از کالاهای سرمایه ای و با دوام و....