فروش خودرو
ثبت نام / ورود
ورود به سایت
ثبت نام نکرده اید ؟ اینجا کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
قبلا ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید
قیمت خودرو

لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی در سال 82 و با شماره 202058  با سرمایه صد میلیارد ریال به ثبت رسید.ماهیت این لیزینگ سهامی خاص است و از زیر مجموعه های بانک ملی می باشد.


سال تاسیس : 1382

آدرس و اطلاعات تماس لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

آدرس: تهران- خیابان خرمشهر(آپادانا)- خیابان عربعلی- کوچه ششم- پلاک 48

تلفن 1 : 88505901

تلفن 2 : 88527769

فکس : 86030630

ایمیل: info@leasing-bmi.com

هیئت مدیره لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت

توضیحات

حر باقری دانا

رئیس هیات مدیره

موظف

نماینده ایران خودرو

محسن پورسعیدی

نایب رئیس هیات مدیره

موظف

نماینده سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

حامد سامانی

 عضو هیات مدیره

موظف

نماینده سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 

مدارک ثبت نام

مدارک مورد نیاز متقاضی : 

- تکمیل فرم تقاضای کتبی تسهیلات. 

- تکمیل فرم پرسشنامه .

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی  .

- مدارک شغلی کارمند : گواهی اشتغال - حکم کارگزینی – آخرین فیش حقوقی .  

- مدارک مشاغل آزاد : پروانه کسب - تائیدیه از سازمان مربوطه - سایرمستندات شغلی .      

- ارائه پرینت حساب جاری ممهور به مهر شعبه و تائیدیه عدم چک برگشتی به همراه گردش 3 ماهه .

- ارائه تصویر سند منزل مسکونی یا اجاره نامه به انضمام فیش تلفن .

- ارائه تصویر سند یا اجاره نامه محل کسب .  

- درخواست گواهی صحت امضاء از دفترخانه .

- ارائه یک فقره چک تضمین به میزان 120% اصل و فرع تسهیلات .

 

مدارک مورد نیاز ضامن :

- تکمیل فرم پرسشنامه .

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی .

- مدارک شغلی کارمند : گواهی اشتغال - حکم کارگزینی – آخرین فیش حقوقی . 

- مدارک مشاغل آزاد : پروانه کسب - تائیدیه از سازمان مربوطه - سایرمستندات شغلی .     

- ارائه پرینت حساب جاری ممهور به مهر شعبه و تائیدیه عدم چک برگشتی به همراه گردش 3 ماهه .

- ارائه تصویر سند منزل مسکونی یا اجاره نامه به انضمام فیش تلفن .

- ارائه تصویر سند یا اجاره نامه محل کسب .

- درخواست گواهی صحت امضاء از دفترخانه .

- ارائه یک فقره چک تضمین به میزان 120% اصل و فرع تسهیلات .

 

(توجه)

- درآمد متقاضی و ضامن ، هر کدام باید به تنهایی 70% مبلغ اقساط پرداختی را پوشش دهد .

- ارائه اصل کلیه مدارک الزامی می باشد . 

- متن چک تضمین در وجه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی درج و چک تضمین بدون تاریخ و قلم خوردگی صادر گردد .

ضمناً درج عبارت : پرداخت وجه این چک توسط اینجانب .................... فرزند ................. به شماره شناسنامه و ملی ....................... تضمین میگردد * توسط ضامن یا متعهد امضاء ظهر چک الزامی است .

- در صورت نقص در پرونده ارسالی مراحل پذیرش متوقف میگردد . و پس از تکمیل مدارک ، کمیته اعتباری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست کننده تصمیم گیری می نماید .